PDF Skriv ut Skicka sidan

Välkommen till  Umedeltats Fältstation


UD_logo_fade


 

Huvudsyftet med fältstationen är att med vetenskapliga metoder kartlägga varifrån och varthän de fågelpopulationer är på väg som rastar i Natura 2000-området. Vi fokuserar på de arter och populationer för vilka Umedeltat enligt EU:s Fågeldirektiv, svenska rödlistan eller BirdLife International är prioriterat.
[Grafisk profil: Johan Bergvall]


 Missa inte specialreportagen om Umedeltats Fältstations och dess verksamhet under de första fem verksamhetsåren.

* Umedeltats Fältstations fem första år - hårt arbete under bar himmel

* Ringmärkning i Umedeltat 2002-2010

* Aktiv övervakning av fågelinfluensavirus i Umedeltat 2007-2009

* Sädgåsens (Anser fabilis) val av födosöksfält i Umedeltat före och efter Botniabanan och dess kompensationsåtgärder, men före trafikeringen av järnvägen

* Våruppträdande av taigasädgås (Amser f. fabilis) och tundrasädgås (A. f. rossicus) i Umedeltat 2003-2010-Dagsmaxnoteringar, omsättning och relation till rastantal i övriga Västerbotten och Norrbotten


 
UDF - Verksamhetsberättelse 2013 PDF Skriv ut Skicka sidan

Verksamhetsberättelse 2013

Umedeltats Fältstation (UDF)

Ringmärkning

Under 12 år har UDF bedrivit ringmärkning i Umedeltat och antalet ringmärkare och medhjälpare har stadigt ökat och därmed också antalet märkta fåglar och arter. I maj införskaffade UDF två husvagnar i syfte att brukas som logi för ringmärkare. UDF fick även ta emot en byggnadsbarack som bortskänktes av Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Baracken har fungerat som ringmärkningslab och förråd. Husvagnarna och baracken har bidragit till ökad ringmärkningsaktivitet eftersom UDF har kunnat ta emot gästringmärkare, praktikanter och forskare vilket samtidigt skapade en samlingspunkt för ringmärkare och fågelskådare i nejden. Vi fick hjälp av ett 50 tal personer under året. Hundratals åskådare kunde njuta av att se fågelringmärkning och släppa märkta fåglar. Vid två tillfällen i maj genomförde UDF guidad fågelskådning och ringmärkning för allmänheten i Umeälvens delta under regi av Länsstyrelsen Västerbotten och VOF. I höstas genomförde vi en guidad ringmärkningstur på uppdrag av Studiefrämjandet.

Under 2013 har UDF totalt ringmärkt 16 083 fåglar av 112 arter. Detta märkantal ger en tredje plats bland fågelstationer i Sverige. Sedan 2002 har vi märkt 64 701 fåglar av 147 arter. Årets och tidigare ringmärkning har under 2013 gett 88 återfynd och 16 främmande kontroller. Återfyndsresultaten visar tydligt att en stor del av ”våra” fåglar är SO flyttare, detta är en ny och tidigare inte så studerad flyktriktning av Svenska fåglar. Fyra återfynd av ”våra” gråsiskor bland 7 svenska återfynd uppmärksammades i tidskriften RINGFORM. Fyndplatserna visar på en NO rörelse riktning och en genomsnittlig fortsatt riktning föreslår att siskorna skulle hamna i norra Kina. Under 2013 märktes även totalt 8 fågelarter med färgringar, en internationellt koordinerad verksamhet.

 

Umeå 2014-projektet Fåglarna visar vägen

Umeå kommuns kulturhuvudstadsutskott stöttar projektet Fåglarna visar vägen som sammanlänkar kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till. Projektet arrangeras av UFF i sammarbete med UDF. I juni förseddes silltruten Laura med den första kultursatellitsändaren. Under 2014 skall de två resterande sändarna förses på en till silltrut samt en blå kärrhök, gluttsnäppa eller labb. En svartsnäppa ringmärktes med färgringar tryckta med kulturhuvudstadsloggan, under 2014 kommer bl.a. storspovungar bli märkta med dessa ringar. Via facebook (https://www.facebook.com/birdsinspire) kan alla följa fåglarna när de flyttar från Umedeltat genom Europa till Asien och Afrika och tillbaka igen.

Inventering av rastande fåglar

För trettonde våren i rad genomfördes organiserade, i stort sett dagliga, räkningar av rastande sångsvan, sädgås, grågås och trana i Umedeltats slättland. Summorna blev dock låga p g a den mycket sena och kalla våren i södra Sverige. När våren väl tog fart och svanar och gäss drog norrut från Mälardalen runt 15-20: april, så var kustlandet och stora delar av inlandet i Västerbotten och Norrbotten i stort sett snöfritt. Det varma vädret resulterade i omfattande översvämningar i slättlandet, men konsekvensen av det varma vädret blev att svanar, gäss och tranor stannade mycket kort tid och i små antal. Maximalt räknades 1872 sångsvanar den 17.4, 792 grågäss och 1421 sädgäss den 22.4 och 120 tranor den 25.4.   

Inventering av häckande fåglar

På uppdrag av länsstyrelsen genomförde UDF en häckfågelinventering på Holmöarna under juni månad. Öar inventerades i fyra delområden om 2x2 km, i huvudsak runt Grossgrundet och södra Ängesön.

Samhällsinformation – Umeå flygplats

UDF har blivit inbjudan att föreläsa om fågellivet i slättlandet kring Umeå flygplats och föreslagit metoder att reducera riskerna för farliga kollisioner mellan fåglar och flygplan. Personalen på flygplatsen följde råden vilket omedelbart resulterade i färre incidenter! 

 

-Umedeltats Fälstation-


 

 
Umeås första bevingade kulturbärare redan i Saudiarabien! PDF Skriv ut Skicka sidan

Under en midsommarljus kväll den 28 juni 2013 fångade några ringmärkare från Umedeltats Fältstation en adult silltrut av nominatrasen (Larus fuscus fuscus) på häckningsplats i Holmsunds skärgård utanför Umeälvens mynning. Denna svartryggade nominatras av silltrut har minskat kraftigt i Östersjön, från cirka 17000 par till dagens cirka 9000 de senaste 30 åren (SLU Artfakta, 2010) och är därför rödlistad (NT).

Med medel från Umeå Fågelförenings Umeå 2014-projekt ”Fåglarna visar vägen” hade vi köpt superlätta (22g) avancerade satellitsändare av märket Microwave. Silltruten, som namngavs till Laura, fick bli den första stolta bäraren av denna dyrbara högteknologiska last. Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå sponsrar frikostigt med medel för insamling av satellitsignalerna. Meningen med projektet är att förena naturvetenskaplig kunskapsinhämtning med kontaktskapande mellan fågelintresserade runt om i Europa. Det är inte bara i Umeå som kulturarbetare låter sig inspireras av fåglarnas skönhet och i övrigt fascinerande väsen.

Sändaren och signalhanteringen fungerar klanderfritt och vi kan redan nu i mitten av september rapportera om flera nya intressanta rön om Östersjöns hotade silltrutpopulation. Vem visste förut att ”våra” Kvarken-trutar födosöker mitt ute i djupaste Bottenhavet 20 mil från häckningsskären? Eller att de efter avbruten häckning under några sensommarveckor flyger en runda längs hela södra Östersjöns kuster (Karta 1) kanske för att besöka gamla välkända kolonier med rasfränder?

Karta 1. Silltruten Laura (Larus fuscus fuscus) besökte under augusti månad många av södra Östersjöns kuster och kanske även gamla silltrutkolonier? Sedan stannade hon ett par veckor i inre Finska Viken innan den långa resan söderut startade.

Vem hade en blekaste aning om att ”våra” silltrutar kan tillbringa flera veckor i ryska farvatten längst in i Finska viken? Eller att de regelbundet tycks återvända till Litauiska hamnstaden Klaipeda.

I skrivande stund (17 september) har Laura nyss anlänt Röda havets arabiska kust nära orten Duda i Saudiarabien. Hon lämnade Finska Viken den 3 september och flög nonstop ca 200 mil till Svarta Havets turkiska kust. Efter en natts rast tog hon sedan höjd för att passera de turkiska bergen och flyga till Israels kust, närmare bestämt staden Ashod söder om Tel Aviv. Den 16 september var det sedan dags för nästa ca 50 mil långa etapp över Negeveöknen på israeliskt, jordanskt och saudiarabiskt territorium, till Röda havets arabiska kust (Karta 2). Nu har hon tillryggalagt minst 420 mil ”fågelvägen” från häckningsplatsen utanför Umeå. Vi från Umedeltats Fältstation återkommer förstås med fler rapporter och det senaste presenteras på vår facebook-sida (https://www.facebook.com/268372549842654)

 

Karta 2. Silltruten Laura (Larus fuscus fuscus) fortsätter i skrivande stund sin resa söderut längs Röda Havets arabiska strand. Vilken succé vårt första satellitsändarprojekt blev!

 

För UFF och UDF:

Per Hansson, Gunnar Selstam, Darius Strasevicius, Tomas Brodin, Anna Sundelin, Eric Andersson, Ulf Skyllberg och Per Bernhardtson

Projektet är sponsrat av:

 
Fantastisk fågelkonst till utförsäljning - 10 % till fågelforskning genom UDF! PDF Skriv ut Skicka sidan
Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris.
 
Det är ytterst sällan en så här stor samling av fåglar och djur kommer ut till försäljning. Här finns möjlighet att göra fantastiskt fina fynd.
Allt säljs av ett dödsbo.
 
Passa på att slå ett slag för fågelforskningen, 10 % av intäkterna kommer att gå till fågelforskning inom Umedeltats Fältstation (UDF) verksamhet.
 
Tavlorna finns att betrakta i två PDFer som du kan öppna här nedan.
 
 
 
Beställning och betalning:
Försäljningen sker genom epost till Harriet Åberg,  Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen
(Ett så stort material är svårt att hantera per telefon och därför var vänlig och meddela per e-postbrev)
 
Om du betalar priset som nämns vid tavlan skickas bilden omgående.
Du kan sätta in pengarna enligt listan direkt på Swedbank 7942-30-30270. ANGE BILDNUMMER! Är tavlan såld skickas pengarna tillbaka. Frakt och emballage tillkommer.
Beställning konfirmeras I svarsbrev och telefonnummer medföljer för eventuell kontakt. Du kan också hämta bilden själv om du har möjlighet i Skellefteåtrakten. Vägbeskrivning fås på samma e-post som ovan.
 
 
Följande rubriker finns under varje tavla. (Vid nya utgåvor markeras sålda objekt.)
Bildnr, Konstnär, Beskrivning, Numrering, Teknik, Pris, Såld, Anmärkning
 
Alla har kontrollerats av gallerist och två värderare, ansvarig för kontroll och värdering: Staffan Lindholm Umeå
 
Ansvarig för organisation av försäljningen och att pengarna går till fågelforskning:
Gunnar Selstam (070-633 5597), som också har tagit fotona. Foton gör inte sådana här konstverk rättvisa. Om du tvekar så kan Gunnar skicka över originalfotot.
 
-UDF-
 

 
"Fixa en fältstation till Umeå-nu!" PDF Skriv ut Skicka sidan

I torsdags (19/9) gick det i VK att läsa en insändare av Gunnar Selstam, medlem i UDFs ledningsgrupp, där han uppmanar Umeå kommun och Västerbottens länsstyrelse att bistå Umedeltats fältstation finansiellt i uppförandet av en faktiskt fältstation i anknytning till Umeälvens delta och slätter.

Artikeln återfinns via nedanstående länk

http://www.vk.se/702670/fixa-en-faltstation-till-umea-nu

-Administrator-

 

 
50 återfynd bara i år PDF Skriv ut Skicka sidan

Den snösparven som blev återfunnen i N Norge blev årets 50:nde återfyndet för UDF. Alla återfynd man kan se under rubriken ringmärkning, Umedeltats Fältstation.

 
Länsstyrelsens personalförening guidades Torsdagen den 22:a September. PDF Skriv ut Skicka sidan

Den 22 september var det dags för ännu en ringmärkningsguidning. Denna gång var det Länsstyrelsens personalförening som Umedeltats Fältstation välkomnade till ”märkplats T-vägen”.

Morgonens ringmärkning började i ett rasande tempo och mer än 250 fåglar fångades och ringmärktes mellan 06.00 och 07.30. Detta med endast de fem (!) nät som används på platsen, något som speglar platsens potential! Länsstyrelsen skulle dyka upp vid 08.00 och mycket riktigt… 07.55 kom en kraftig regnskur som ett brev på posten. Näten togs raskt ner så när våra gäster dök upp fanns inga nät uppe och regnet öste ner. De tappra Länsstyrelse-anställda som vågat trotsa vädrets makter denna morgon fick i hällande ösregn en genomgång av UDF:s ringmärkningsverksamhet och därefter förevisades ringmärkningsutrustningen. Lyckligtvis stod oss vädergudarna bi och regnet avstannade, vilket innebar att vi kunde sätta upp ett nät och förevisa fågelfångst, ringmärkning och biometri-mätning på ett flertal fågelarter. Samtliga deltagare fick uppleva känslan att bl.a. hålla livs levande gråsiska (vikt 10-15g) och sävsparv (vikt 14-21g) i sina händer, något som var mycket uppskattat. Dessutom fick deltagarna uppleva den Blåhake (en ung hane) som var stationens 1000:e ringmärkta Blåhake, en riktig milstolpe! Guidningen avslutades med att vi ringmärkare (Tomas Brodin, Per Hansson) blev bjudna på kaffe och västerbottensost på hembakat bröd, en perfekt avslutning på en spännande morgon.

 

Blhake-jubilar

Tomas Brodin och dagens jubilerande blåhake (Luscinia svecica svecica) Foto: Per Hansson

 
September 2011 har slagit alla förväntningar!! PDF Skriv ut Skicka sidan

September 2011

Inte mindre än 6949 fåglar av 47 arter har ringmärkts under september månad i Umeälvens delta och slätter. Ringmärkningen har skett på 5 olika platser med T-vägen som tyngdpunkt. Hela 24 av september månads 30 dagar var det aktivitet vid T-vägen (3415 individer), mycket tack vare det 30-tal personer som under månaden hjälpt till med ringmärkningen. Sundhålet var bemannat under 7 dagar (1661 individer), Grisfarmen 7 dagar (422), Villanäs endast 2 dagar (575 individer). Ett antal sporadiska ringmärkningar har även skett i Umeå stad.

Månadens art är utan tvekan gråsiska som dominerar fångsten med imponerande 3415 märkta individer vilket utgör 49 % av fångsten. Även sävsparv imponerar med hela 1298 individer. Av de mer sparsamt ringmärkta arterna så är det en mycket trevlig läsning med minst: blåhake 124, videsparv 76, sidensvans 60, snösiska 17, svarthätta 9, rödstrupig piplärka 4, varfågel 3, lappsparv 2 och nötvecka 1.

 

alt

Nötvecka. Foto: Darius Strasevicius.

 

-Umedeltats Fältstation-

 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 2